Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

25-05-2018

Vážení zákazníci,

v súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým všeobecným nariadením o ochrane údajov si Vás dovoľujeme krátko zoznámiť s našimi novými pravidlami a zásadami spracúvania osobných údajov.

  1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI RAMIRENT

Spoločnosť Ramirent sa zaväzuje chrániť osobné údaje užívateľov svojich služieb v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU) 2016/679.

Spoločnosť Ramirent získava, spracováva a poskytuje osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely uvedené v týchto zásadách, a uchováva osobné údaje len po dobu potrebnú na splnenie týchto účelov. Ramirent môže poskytovať osobné údaje v rámci skupiny Ramirent na účely uvedené v týchto zásadách. Toto zdieľanie môže zahŕňať prenos údajov do a z krajín, v ktorých spoločnosť Ramirent vykonáva svoju činnosť, má podnikateľské aktivity alebo je inak prítomná. Pri realizácii svojich marketingových kampaní môže Ramirent využívať tretie strany ako poskytovateľov služieb. Za účelom realizácie takýchto marketingových kampaní môže Ramirent odovzdať osobné údaje tretím stranám ako poskytovateľom služieb.

Pre viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov navštívte Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ramirent.

  1. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES SPOLOČNOSŤOU RAMIRENT

Súbory cookies sú malé textové súbory uložené Vaším internetovým prehliadačom na pevnom disku Vášho počítača. Cookies obsahujú informácie o využívaní Vášho počítača, ale zvyčajne neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies sú využívané na mnoho účelov ako napríklad na zapamätanie informácie o tom, či ste stránku už navštívili, alebo nám pomáhajú sledovať počet návštevníkov webovej stránky. Pre viac informácií o zásadách používania súborov cookies navštívte Zásady používania súborov cookies spoločnosti Ramirent .

  1. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Spoločnosť Ramirent môže kedykoľvek alebo aj bez upozornenia zmeniť tieto zásady, alebo zmeniť, upraviť či odoprieť prístup k tejto webovej stránke, alebo obsahu stránok na tejto webovej stránke. Dátum účinnosti tejto verzie týchto zásad je uvedený vyššie pre Vašu informáciu. Ak zmeny týchto zásad zo strany spoločnosti Ramirent budú mať za následok podstatnú a nepriaznivú zmenu spôsobu, akým Ramirent môže získavať a spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Ramirent prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť Ramirent uvedie upozornenie o týchto zmenách na tejto webovej stránke.

Pre viac informácií nás kontaktujte na sukromie@ramirent.sk.