Výťahy, zdvíhacie zariadenia

Výťahy, zdvíhacie zariadenia

Skupina Ramirent je špecialista v prenájme výťahov či zdvíhacích zariadení pre prácu vo výškach, ktoré sú nevyhnutné pri realizácií stavebných prác či rekonstrukciách objektov. Mimo širokej ponuky výťahov prenajímame aj pracovné lávky, stožiarové plošiny, lešenia a pojazdné hliníkové veže.

Navijáky a strešné výťahy

Spoločnosť Ramirent ponúka strešné výťahy a navijáky, ktoré sa vyznačujú ľahkou montážou a manipuláciou.

Nákladné výťahy

Nákladné výťahy sú používané na dopravu materiálu na malých a stredných budovách. Tieto zariadenia pracujú na báze jedného hliníkového stožiara.

Osobno-nákladné výťahy

Osobno-nákladné výťahy z ponuky spoločnosti Ramirent sú určené na prepravu osôb a materiálu na malých a stredných budovách.

Závesné plošiny

Závesné plošiny sú určené hlavne pre práce na fasádach budov, ako je natieranie, čistenie alebo kontrolovanie či inšpekčná činnosť.