Výhody prenájmu

Keď potrebujeme špeciálne zariadenie...

Od stavebných firiem očakávajú investori čoraz viac: efektívnosť, dodržiavanie termínov, využitie moderných technológií, úzku špecializáciu, alebo naopak - kompexnosť služieb. Pre splnenie týchto rastúcich nárokov je potrebné mať kvalitné technické vybavenie, ktoré býva často veľmi drahé. Jeho nákup býva často obtiažny - okrem toho, že musíte investovať veľké sumy na jeho obstaranie, jeho kúpou Vám vznikajú aj náklady na údržbu. Potreba nájsť racionálnejšie a prospešné riešenie bola príčinou vzniku spoločnosti RAMIRENT - európskej siete požičovní stavebnej mechanizácie.

....prenájom je najlepším riešením!

V ponuke RAMIRENTu nájdete každý stroj či zariadenie, ktoré budete potrebovať: od strojov pre zemné a výkopové práce, cez zariadenia pre betonárske práce či práce na záhrade až po celý rad ručnej mechanizácie, elektrocentrál a čerpadiel. V našom strojovom parku nájdete tiež lešenie, pracovné pošiny, kontajnery, oplotenie, mobilné toalety....... Požičať si stroj z RAMIRENTu sa oplatí pre každého, či ide o fyzickú osobu, živnostníka či veľkú stavebnú firmu. Výhody prenájmu oproti kúpe sa prejavujú vo všetkých aspektoch!


Finančné benefity

Žiadne náklady na nákup
Prenájom Vám zaistí značné úspory v porovnaní s kúpou - investíciou, takže zlepšíte Váš hospodársky výsledok i cash - flow.
Optimálne využitie potenciálu
Vďaka prenájmu ľahko nájdete presný typ vhodného zariadenia ktoré momentálne potrebujete. Široký sortiment zariadení zvyšuje potenciál pre racionálny výber špeciálneho zariadenia pre konrétnu prácu.
Zníženie nákladov na uskladnenie
Prenájmom znižujete svoje náklady elimináciou potreby veľkých skladovacích priestorov, náklady na ich údržbu, personálne vybavenie a v neposlednom rade aj na ochranu majetku.


Organizačné výhody

Jednoduchosť získania zariadenia
Vďaka nášmu širokému sortimentu a sieti 38 pobočiek môžeme dodať potrebné zariadenie priamo nášmu klientovi na stavenisko v požadovanom termíne.
Bezproblémový priebeh prác
Našim klientom poskytujeme komplexné profesionálne poradenstvo na projekciu strojového parku pre veľké projekty. Okrem iných služieb poskytujeme možnosť prenajať si stroj so strojníkom. Táto možnosť Vám zabezpečí profesionálny výkon prác, zníženie prestojov pri potrebe zaškolenia vlastného personálu.


Formálno - právne výhody

Jednoduchšia kontrola nákladov
Prenájom umožňuje zjednodušiť verejné obstarávanie. Prenájmom zariadenia Vám vznikajú len náklady - nájomné, čo sa v účtovníctve prejaví len jedným dokladom - faktúrou. To uľahčuje sledovanie samotných nákladov na používané zariadenie. Zároveň nemusíte riešiť problémy s obstarávaním licencií, registrácií či iných dokumentov.