Postrehy a sťažnosti

Tu nájdete formulár, ktorý umožňuje rýchly a pohodlný spôsob ako podať sťažnosť, vyjadriť svoj názor na naše služby, na nami ponúkaný sortiment alebo tiež na prístup našich zamestnancov k Vašim požiadavkám priamo na prevádzkach Ramirentu.  

Všetky Vami poskytnuté informácie sú pre nás dôležité, každú z nich berieme do úvahy aby sme mohli ešte lepšie napĺňať Vaše očakávania, rozvíjať sa a zdokonalovať.

Prosíme o dôkladne vyplnenie formulára - nesprávne vyplnenie môže spôsobiť oneskorenie reakcie na Vaše požiadavky a názory. 

* - povinné údaje